Autómentés és autófuvarozás belföldön és külföldön 3,2 t-ig Tel: +36 30 4639885

Kérdés-válasz

Mi a teendő, ha baleset részesei vagyunk?

„Magyarországon, baleset estén a balesetben résztvevőknek biztosítani kell, a másik fél részére az Europai baleseti bejelentő lapot kitöltve és aláírva. A Baleseti bejelentőnek tartalmaznia kell a következő adatokat: név, jogosítvány adatok ,cím, tel.szám, frsz, gépjármű fajtája, típusa, helyszín, dátum, időpont, rendőrségi intézkedésről szóló jegyzőkönyv, felelősségbiztosító neve és felelősségbiztosítási kötvényszám). Amennyiben a baleset másik résztvevője nem Magyarországon forgalomba állított gépjármű (külföldi rendszámú), vagy vezetője nem Magyar állampolgár, minden esetben rendőri intézkedést kell kérni. Fontos, hogy nem magyarországi vezető által okozott kár esetén a vezető a jogszabályok értelmében a rendőrségi intézkedésig NEM hagyhatja el a helyszint. A Zöld Kártya Rendszerben a biztosítók azon autósok ügyeit intézik, akiknek külföldi gépjárművek okoztak kárt Magyarországon, vagy ha magyar kocsi okozott kárt külföldinek. A külföldön okozott károkat a magyar biztosítók külföldi partnereikkel rendezik. Országonként különbözik a Magyarországon megszokottól eljárás illetve ügyintézés. Romániában pl az intézkedő rendőrnek köteles megállapítani a felelősséget. A károkozó minden esetben bírságra is számíthat. Ausztriában a helyszínelő rendőr csak a tényállást rögzíti. Sok országban csak egy határátlépést igazoló lapot adnak a feleknek. Személyi sérülésnél mindig hívjunk rendőrt. Ha anyagi kár keletkezett, töltsük ki a nemzetközi kárbejelentőt. Fel kell tüntetni a tanúk nevét és címét. A kárbejelentőt alá kell írni. Tisztázzuk a felelősséget. Amennyiben a károkozást senki sem ismeri el, szemtanúkkal hitelesíttessük a baleset leírását. Lehetőség szerint készítsünk fotót, azelőtt, hogy elmozduljunk az autónkkal”

Rendszámegyezmény

„ A Többoldalú Garancia Egyezmény (Rendszámegyezmény) tagállamai az egyes tagországokban megkívánt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet meglétének igazolásául - a Zöldkártya helyettesítéseként - kölcsönösen elfogadják az egyes tagországok illetékes hatóságai által az adott gépjárműre kiállított forgalmi rendszámot és a gépjárművön ovális mezőben külön elhelyezett ország jelzést. A Rendszámegyezmény tagországaiban kiadott forgalmi rendszámmal, illetőleg az ország jelzéssel ellátott járművek üzembentartói a Magyar Köztársaság területére történő belépésükkor és az itt-tartózkodás tartama alatt a 171/2000. (X. 13.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján biztosítottnak tekintendők. Ezen gépjárművek üzembentartói, vezetői ún. határbiztosítási szerződés kötésére nem kötelezhetők, és ilyen szerződés velük - még kérésükre sem - köthető"

Balesetmentes közlekedést!

Keresés
Keresse meg az önhöz legközelebbi járműszállítót.
(fejlesztés alatt)